vzdrzevanje


Kabelski sistemi morajo delovati 24 ur dnevno in 365 dni v letu, zato je zelo pomembno, da je dobro organizirana vzdrževalna služba. Dežurna služba v čim krajšem času odpravi napako, saj je čas izpadov zelo pomemben podatek o kvaliteti kabelskega sistema. S periodičnimi pregledi najdemo kritične točke in jih odpravimo, še predno pride do odpovedi.

S kabelskim operaterjem sklenemo pogodbo za intervencijsko in investicijsko vzdrževanje.