Blok

Investitorjem, ki bi želeli investirati na področju kabelskih sistemov in telekomunikacij izdelamo študijo o najboljši tehnični rešitvi in ekonomski upravičenosti.

Za kabelske operaterje izdelamo projekto dokumentacijo od idejnega projekta do projekta za tehnični pregled. Načrtujemo popolnoma nove sisteme in posodobitve že delujočih kabelskih sistemov. Predvsem je zelo aktualna predelava kabelsko distribucijskih v kabelsko komunikacijske sisteme in povezovanje sistemov na večje razdalje z uporabo optičnih vlaken.

DVOSMERNA KOMUNIKACIJA

Kabelsko distribucijski sistemi ( KDS ) omogočajo prenos TV in radio signala od glavne postaje do naročnikov, medtem ko kabelsko komunikacijski sistemi ( KKS ) poleg tega omogočajo tudi prenos podatkov v nasprotni smeri ( internet ).

OPTIČNE POVEZAVE

Optika Optična vlakna uporabljamo bodisi za povezavo manjških kabelskih sistemov z večjimi, bodisi za izgradnjo primarnih vodov znotraj večjega kabelskega sistema. Torej načrtujemo optična omrežja:
  • optika do hiše ( FFTH )
  • optika do bloka ( FTTB )
  • optika za hibridna omrežja ( HFC )